A vásárlás jóváhagyásával fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási költségeit is tartalmazza - szolgáltató részére megfizetni!Regisztráció előtt kérjük, olvassa el teljes szabályzatunkat és adatkezelés irányelveinket. A szabályzat el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése, nem mentesít annak betartása, illetve szankcionálása alól!

A szerződés hatálya
Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Flavin.eu jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

Adatvédelem
Személyes adatok kezelése
Személyes adatokat nem őrzünk meg és ebből adódóan harmadik félnek sem adunk ki!

A Vásárlók adatait kizárólag a számla kiállítására használjuk. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek (Posta, GLS). Szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

IT biztonság
A Flavin.eu és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekednek arra, hogy a Flavin.eu internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért a Flavin.eu felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis a Flavin.eu-nak nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

Jogsértés és jogorvoslat
A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a Flavin.eu-tól adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze a Flavin.eu felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.
A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Flavin.eu jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. A Flavin.eu ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai
Amennyiben jelen dokumentumot a Flavin.eu a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

Jogi közlemény

A weboldalon található, ill. megvásárolható készítményekkel kapcsolatos információk kizárólag tájékoztató jellegűek! Előfordulhat, hogy ezen információk hiányosak vagy bizonyos elemeiben nem egyezik a konzervatív orvoslás felfogásával. Ennek megfelelően az itt feltüntetett információk nem tekinthetők úgy, hogy azok közzétevői, a weboldalon olvasható információkkal szakmai tanácsadást vagy szolgáltatást nyújtanak. A feltüntetett információk nem helyettesíthetnek egy szakemberrel (szakorvos, háziorvos) folytatott konzultációt. Ha úgy érzi, az Ön adott problémájára, betegségére vonatkozólag függőben maradt kérdései maradtak a weboldalon forgalmazott termékek arra való alkalmazásával kapcsolatban, a vásárlást megelőzően forduljon szakemberhez!
Mindent megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon található valamennyi információt megbízható forrásból szerezzük be. A weboldalon található valamennyi információ figyelembevétele a Tisztelt Vásárló felelősségére történik és a megvásárolt termékek szedésével az elérni kívánt hatásokat nem tudjuk garantálni, továbbá azokért nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, vagy felelősséget!

Az oldalunkon található összes leírás tájékoztató jellegű, tapasztalatok alapján leírt összesítés.
Minden a termékekkel kapcsolatos jogi, forgalmazhatósági, engedélyezési kötelezettségek a Crystal International Kft.-t terhelik, és bővebb információk is tőlük kaphatóak.

A rendelés leadásával elfogadja az itt leírt feltételeket és elfogadja azt is, hogy semmilyen követelést és elvárást nem támaszt velünk szemben, azaz a www.flavin.eu -val szemben!